Suunnitelun toimintaa koskeva tyytyväisyyskysely

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Transtech Oy:n työntekijöiden tuntemukset ja tarpeet Suunnitteluun liittyen. Tätä kyselyä käytetään hyväksi, kun mietitään kehityskohteita. Vastaamalla autat meitä kehittämään Suunnittelua. Palautteesi on tärkeää!

Kysely on jaettu kahteen alueeseen: nykyisen toiminnan tasoon ja "sana on vapaa"-osaan, jossa kysytään mielipiteitä/kehitysideoita.

1 Täyttäjän tiedot

Valitse mitkä toiminta-alueet ja toiminnot kuvaavat päätehtäviäsi parhaiten
1. Myynti & markkinointi mukaan lukien Projekti (Kiskokalusto sekä Konepaja)
2. Tuotannonsuunnittelu, Valmistuksensuunnittelu
3. Osto
4. Laadunhallinta, Kunnossapito, Tietohallinto, Taloushallinto, Henkilöstöhallinto, Työturvallisuus
5. Osavalmistus, Teräsrakenteiden tuotanto, hitsaus, Koneistus tai Pintakäsittely
6. Varustelu, Varasto tai Käyttöönotto
7. After Sales

Palvelusvuodet
0 - 5 vuotta
5 - 15 vuotta
15 + vuotta

Nimi (vapaaehtoinen):

2 Toiminnan taso

Vastausasteikko kaikissa: (0-6, 0 = ei relevantti, ei kokemusta, ei tietoa 1=huono … 6=erinomainen)

2.1 Suorituskyky


2.1.1 Aikataulu

Arvostele Suunnittelun kyky toimia aikataulussa.
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Miltä aikataulumme toteutuminen sinusta vaikuttaa?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Mitä mieltä olet saamiesi tietojen oikea-aikaisuudesta?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa

2.1.2 Teknisen dokumentoinnin laatu

Mitä mieltä olet tietojen yksityiskohtien riittävyydestä?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Mitä mieltä olet: olivatko tiedot oikein?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Mitä mieltä olet niistä toimintomme valmistamista lähtötiedoista, joita käytät oman työsi toteutukseen?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Arvioi Suunnitteluratkaisujen kustannustehokkuus (esim. muutoksien kustannusvaikutukset).
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa

2.1.3. Palvelu

Millainen on vaikutelmasi Suunnittelun palvelualttiudesta ?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Mitä mieltä olet vastausnopeudesta akuuteissa ongelmatapauksissa?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Mitä mieltä olet siitä nopeudesta, jolla akuutit ongelmatapaukset korjataan viralliseen järjestelmään?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Millainen on mielestäsi Suunnittelun yhteyshenkilöiden kyky ratkaista kysymykset ja ongelmat ?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Millainen on vaikutelmasi Suunnittelun luovuudesta ja innovatiivisuudesta ?
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Arvioi kykymme ottaa vastaan ja jatkojalostaa kritiikkiä.
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa
Arvioi Suunnittelun kyky hallita suuria kokonaisuuksia.
0     1     2     3     4     5     6  
Sana vapaa