Tuotannon haasteita

   

Olen Jenni Haverinen ja toimin tuotantoinsinöörinä Pintakäsittely –osastolla Transtechin Otanmäen tehtaalla. Koulutukseltani olen kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Aloitin Transtechilla 2008 pintakäsittelyn valmistuksensuunnittelijana, minkä jälkeen siirryin työnsuunnittelijaksi ja vuodesta 2015 lähtien olen toiminut nykyisessä tehtävässäni. Tuotantoinsinöörinä vastaan pääasiassa pintakäsittelyn valmistuksen suunnittelusta sekä aikataulujen ja resurssien seurannasta. Lisäksi tehtäviini kuuluu myös pintakäsittelyn laatu- ja työturvallisuusasiat. Englannin kieli on osa päivittäistä työtäni, koska toimittajaverkostomme on kansainvälinen.

Työssäni pidän tärkeänä sitä, että saan työskennellä hyvässä työyhteisössä, jolla on yhteinen tavoite. Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista omalla työurallani oli, kun raitiovaunun ulkopaneeleiden pintakäsittely siirtyi Otanmäkeen. Aikataulu oli tiukka ja tuotteiden laatutaso korkea, mutta haasteet voitettiin ja nyt voimme ihailla Articin ulkonäköä ylpeänä.

Palkitsevinta työssäni on saada asiakkaalta hyvää ja rakentavaa palautetta, ja sitä kautta huomata onnistuneensa työssään. Ja kyllähän se tuntuu hyvältä nähdä valmiit tuotteet liikenteessä kuten esimerkiksi Artic-raitiovaunut Helsingin katukuvassa.

Vapaa-aikana rentoudun olemalla lasten kanssa sekä harrastamalla hiihtoa, pyöräilyä ja lenkkeilyä.